CÁC MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN PHẦN 2

Trong phần 1 của các mô hình nến cơ bản Blackmantrader đã giới thiệu với các bạn một số mô hình nến cơ bản thì trong phần 2 ngày hôm nay Blackmantrader sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn 4 mô hình nến cơ bản nữa để giúp đỡ cho các bạn có thêm nhiều kiến thức để có thể tự tin giao dịch dù bất cứ thị trường nào

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN TĂNG TĂNG NGẮN

Mô tả:

Thân nến ngắn , giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

Hành động giá:

Áp lực mua yếu, sự biến động giá bị hạn chế.

Lời khuyên:

Nến tăng ngăn khi đứng riêng lẻ gần như không đem lại bất kỳ ý nghĩa gì cần lưu ý. Thị trường chi dang duy trì xu hướng hiện tại. Không có tin tức hay biến động gì đáng chú ý trong thời điểm này.

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN GIẢM NGẮN

Mô tả

Thân nến ngắn, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

Hành Động Giá

Áp lực bán yếu, sự biến động giá bị hạn chế

Lời khuyên:

Nến giảm ngắn khi đứng riêng lẻ gần như không đem lại bất kỳ ý nghĩa gì cần lưu ý. Thị trường chỉ đang duy trì xu hướng hiện tại. Không có tin tức hay biến động gì đang chú ý tại thời điểm này.

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN TĂNG CON QUAY

Mô Tả:

Thân nến rất nhỏ so với bóng nến, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

Hành Động Giá:

Bóng nến trên và dưới đều dài hơn nhiều so với thân nến, cho thấy sự do dự của cả 2 phe

Lời Khuyên:

Báo hiệu một sự suy giảm hoặc gián đoạn trong xu hướng giá

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN GIẢM CON QUAY

Mô Tả:

Thân nến rất nhỏ so với bóng nến, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

Hành Động Giá:

Bóng nến trên và dưới đều dài hơn nhiều so với thân nến, cho thấy sự do dự của cả 2 phe

Lời Khuyên:

Báo hiệu một sự suy giảm hoặc gián đoạn trong xu hướng giá

Các Mô Hình Nến Cơ Bản Phần 3

Bài viết mới nhất

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài viết liên quan