CÁC MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN PHẦN 3

Trong bài viết về các mô hình nến phần 3 thì chúng ta sẽ tiếp hiểu vể các loại nến Marubozu những loại nến này có đặc điểm nói lên tín hiệu mạnh mẽ của thị trường hãy cùng Blackmantrader tìm hiểu về các loại nến này nhé.

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN TĂNG MARUBOZU

Mô Tả:

Thân nến ngắn, không có bóng nến, giá mở cửa trúng với giá thấp nhất và đóng cửa trùng với giá cao nhất

Hành Động Giá:

Xu hướng tăng rất mạnh

Lời Khuyên:

Nếu xuất hiện sau một đợt giảm dài và gần ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng, đây là tin hiệu đảo chiểu rất tiềm năng. Nếu xuất hiện sau một đợt tăng dài, có thể đang đi vào vùng rủi ro cao hoặc quá mua

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN GIẢM MARUBOZU

Mô Tả:

Thân nến dài, không có bóng nến, giá mơ cửa trùng với giá cao nhất và giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất.

Hành Động Giá:

Xu hướng giảm rất mạnh

Lời Khuyên:

Nếu xuất hiện sau một đợt tăng dài và gần ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng, đây sẽ là tín hiệu đảo chiều rất tiềm năng. Nếu xuất hiện sau một đợt giảm dài, có thể giá đang đi vào vùng rủi ro cao hoặc quá bán

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN TĂNG MỞ CỬA MARUBOZU

Mô tả:

Thân nến dài, không có bóng nến dưới, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

Hành Động Giá:

Xu hướng tăng rất mạnh, phe mua đã hoàn toàn chiến ưu thế trên thị trường

Lời khuyên:

Nên xuất hiện sau một đợt giảm dài và gần ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng. tín hiệu đảo chiều rất tiềm năng. Nếu xuất hiện sau một đợt tăng dài giá đang đi vào vùng rủi ro cao hoặc quá mua. Cần kết hợp với các nến lân cận để tăng hiệu suất.

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN GIẢM MỞ CỬA MARUBOZU

Mô tả:

Thân nến dài, không có bóng nến trên. Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

Hành động giá:

Xu hướng giảm rất mạnh , phe bán đã hoàn toàn chiếm ưu thể trên thị trường.

Lời Khuyên:

Nếu xuất hiện sau một đợt tăng dài và gần ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng, tín hiệu đảo chiều rất tiềm năng. Nếu xuất hiện sau một đợt giảm dài giá đang đi vào vùng rủi ro cao hoặc quá bán. Cần kết hợp với các nến lân cận để tăng hiệu suất.

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NẾN TĂNG ĐÓNG CỬA MARUBOZU

Mô Tả:

Thân nến dài, khong có bóng nến trên, Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

Hành Động Giá:

Xu hướng tăng rất mạnh, phe mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế thị trường.

Lời Khuyên:

Nếu xuất hiện sau một đợt giảm dài và gần ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng, tín hiệu đảo chiều rất tiềm năng. Nếu xuất hiện sau một đợt tăng dài: giá đang đi vào vùng rủi ro cao hoặc quá mua. Cần kết hợp với các nến lân cận để tăng hiệu suất.

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN: NÊN GIẢM ĐÓNG CỬA MARUBOZU

Mô Tả:

Thân nến dài, không có bóng nến dưới. Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Hành Động Giá:

Xu hướng giảm rất mạnh, phe mua đã hoàn toàn chiến ưu thế trên thị trường.

Lời Khuyên:

Nếu xuất hiện sau một đợt tăng dài và gần ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng: tín hiệu đảo chiều rất tiềm năng. Nếu xuất hiện sau một đợt giảm dài: giá đang đi vào vùng rủi ro cao hoặc quá bán. Cần kết hợp với các nến lân cận để tăng hiệu suất.

Các Mô Hình Nến Cơ Bản Phần 4

Bài viết mới nhất

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài viết liên quan