PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀNG HẰNG NGÀY

Phân tích Vàng tuần 3- Tháng 11/2023:

Vàng tiếp tục tăng trưởng mạnh thể hiện phe Bò đã quay lại đường đua dài hạn. Nến W1 cũng đã đóng 1 Engulfing...

Phân tích Vàng ngày 15/11/2023

Sau khi sideway quanh 1945 hầu như cả ngày thì khi đến phiên Mỹ đã có 1 cú test cực nhanh về Demand Zone...

Phân tích Vàng ngày 14/11/2023:

Vàng ngay đầu ngày về Demand Zone 1920 và dĩ nhiên đã bật mạnh lên tận 1940 lý do đơn giản là 1920 là...

Phân tích Vàng tuần 2- Tháng 11/2023

Vàng đã chạm vùng 1940-1945 và đã đảo chiều bật lên tại đây như dự kiến. Tuy nhiên lực tăng chỉ đến được quanh...

Phân tích Vàng ngày 09/11/2023

Vàng đầu phiên Mỹ đã về quanh 1960 và có cú bật đẩy Vàng lên đúng như dự kiến. Tuy nhiên thị trường chỉ...

Phân tích Vàng ngày 08/11/2023:

Vàng đã không hồi đầu ngày mà giảm tiếp tục về đến tận quanh 1960 mới có 1 cú hồi rõ ràng đẩy Vàng...

Phân tích Vàng ngày 7/11/2023

Nhịp đẩy đầu ngày chi đến được quanh 1992 , không đến được vùng quanh 2000 chờ sell theo chiến lược của Blackman. Tuy...

Phân tích Vàng Tuần 1- Tháng 11/2023:

Ở ngày cuối cùng vừa rồi Vàng đã có 1 cú tăng mạnh đến Supply Zone 2004 nhưng ngay lập tức đã đảo chiều...

Phân tích Vàng tháng 11/2023

Về dài hạn: Vàng đã có 1 cú đảo chiều cực mạnh ở khung Tháng bao phủ tất cả cây nến Tháng giảm trước...
zalo-icon