Tỉ lệ R R là gì? Có thật sự quan trọng trong Trading?

R R viết tắt là của Risk:Reward Ratio hay tỷ lệ lời/lỗ là một khái niệm cơ bản trong giao dịch forex, liên quan đến vấn đề quản lý vốn của mỗi trader và cũng là yếu tố để xác định tính hiệu quả của mỗi hệ thống giao dịch, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn.

Tuy nhiên, có rất nhiều trader, đặc biệt là những trader mới không coi trọng yếu tố này và có những quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong các chiến lược của mình.

Tỷ lệ RR trong Forex cho chúng ta biết tiềm năng lợi nhuận mà chúng ta có thể kiếm được từ một giao dịch là bao nhiêu với mỗi đô la phải mạo hiểm trong giao dịch đó.

Tỷ lệ R R được xác định dựa vào 2 yếu tố cơ bản:

Yếu tố dừng lỗ ( SL): thể hiện khoảng cách từ điểm vào lệnh ( Entry) đến điểm dừng lỗ. Khoảng cách này cho ta biết được số tiền mất đi khi chạm SL => Đây là rủi ro ( Risk)

Yếu tố chốt lời ( TP): thể hiện khoảng cách từ điểm vào lệnh ( Entry) đến điểm chốt lời. Khoảng cách này cho ta biết được số tiền sẽ có khi chạm TP => đây là lợi nhuận ( Reward)

Tỉ lệ R R sẽ được tính theo công thức sau:

Risk Reward Ratio ( R R) = SL : TP

Ví dụ: khi các bạn giao dịch có khoảng cách từ entry đến SL là 10 pips, khoảng cách từ entry đến TP là 20 pips thì tỉ lệ R R là 10 :20 = 1 :2. Khi đó lợi nhuận nhận sẽ là 2 và mất đi khi thua lỗ sẽ là 1. Có nghĩa là nếu bạn có phương pháp giao dịch nào đó với tỉ lệ thắng chỉ 5/10 lệnh bạn vẫn sẽ có lời => Đây lá sức mạnh của tỉ lệ R R.

Nếu 1 hệ thống giao dịch nào có tỉ lệ R R < 1. Có nghĩa là khoảng cách từ SL đến entry xa hơn khoảng cách từ TP đến Entry thì cực kì khó có lợi nhuận. Vì khi đó phương pháp giao dịch của bạn có thể 8/10 lệnh ăn thì đôi khi chỉ mới hòa vốn ( Do mỗi lần cắn SL đều lỗ nhiều hơn khi TP) => Cần xem xét lại phương pháp

Hi vọng bài viết trên của Blackmantrader giúp ích được cho các bạn hơn trên con đường Trading.

spot_imgspot_img

Bài viết mới nhất

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Bài viết liên quan